Beograd
+38163346018
copi.conti@gmail.com

Posteri

Štampanje postera i njihova primena

Foto posteri-plakati imaju široku primenu u marketinškom oglašavanju.Imaju za cilj promovisanje , brzo i efikasno da prenese informacuju-poruku u vidu raznih oglasa, akcija, najavu koncerata, događaja, manifestacija, kongresa, izložbi i td. Kao i naslovi u novimana potrebno je da imaju kratak, snažan, brz, razumljiv tekst i sliku, kako bi informacija bila što jasnija širokom auditorijumu. Uvek se štampa jednostrano. Prvi utisak uvek ostavlja vizuelni dojam da privuče i zadrži pažnju koji se postiže grafičkim rešenjima.

Foto postere možete napraviti u programima kao što su Adobe Ilustrator, Corel draw, Indesing,Photoshop, Canvas, Power pont-u i td. Poster je potreno pripremiti na željenu dimenziju za štampu, sačuvati u CMYK-u, rezolucija optimalno 300 dpi. Neke od standardnih dimenzija postera su A4, A3, A2, A1, A0,B0, B1, B2. i td. Veličina slike, grafike,teksta, fonta se prilagođava u odnosu na željenu dimenziju postera. Kao savet za štampu i vizuleni efekat je preporuka da se tekst ili slogan odmakne od svih ivica po 5 mm.