Beograd
+38163346018
copi.conti@gmail.com

Usluge

Usluge: 

– Fotokopiranje crno-belo

– Kopiranje u boji

– Štampanje sa CD-a, USB-a

– Skeniranje

– Besplatno korišćenje interneta

Koričenja:

– Diplomskih radova

– Koričenje knjiga (meko 300gr)

– Plastično koričenje

– Tvrdo koričenje

  • Štampanje

  • Priprema i štampanje knjiga u malim i velikim tiražima

  • Tvrdo koričenje magistarskih, diplomskih, doktorskih i drugih radova.

Saradnja i pogodnosti firmama i školama.

Tvrdo koričenje

Meko koričenje

Vizit karte

Flajeri

Kopiranje

Skeniranje