Usluge

 PREKO 3000 KOPIJA DVOSTRANO, KOPIJA 1 DIN!!!

akcija

Usluge: 

– Fotokopiranje crno-belo
– Kopiranje u boji
– Štampanje sa CD-a, USB-a
– Skeniranje
– Izrada vizit karti
– Besplatno korišćenje interneta

Koričenja:

– Diplomskih radova
– Koričenje knjiga (meko 300gr)
– Plastično koričenje
– Tvrdo koričenje

Korilica

Meko koricenje