Specijalne usluge

  • Štampanje, izrada vizit karti

  • Priprema i štampanje knjiga u malim i velikim tiražima

  • Tvrdo koričenje magistarskih, diplomskih, doktorskih i drugih radova.

Saradnja i pogodnosti firmama i školama.

 

 

vizitke

Vizit karte

knjige

Meko koričenje